Skip to Content

نمایش غریبه

Loading the player...
نمایش غریبه

نمایش غریبه نمایشی است که در صدای مرکز همدان تولید شده است.در این نمایشنامه حکایت زن و مرد قهوه چی را می شنویید که در یک قهوه خانه بین راهی زندگی و کار می کنند اما این قهوه خانه درآمد چندانی ندارد و این زوج جوان دارای مشکل مالی هستند.در یک شب بارانی مردی درب قهوه خانه را به صدا در می آورد و زن و مرد به طمع پولی که از او می گیرند در را برای او باز کرده اما دیری نمی گذرد که معلوم می شود این غریبه.....

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :حسین اسفندیاری

بازیگران:بابک ابراهیمی-حسین اسفندیاری-سمانه قصابانی

نویسنده:حسین اسفندیاری

صدابردار:آقای سامعی