نمایش هیس هیچی نگو

تجسس و دخالت در امور دیگران از خصوصیات مذموم در دین اسلام است.افرادی که به دنبال پیدا کردن عیوب و بدی های دیگران هستند هم از منظر دین هم از منظر عرف مبغوض هستند.در نمایش هیس هیچی نگو داستان مردی را می شنویید که به دنبال پیدا کردن راز دختر همسایه است و برای رسیدن به این امر حتی بدون اجازه او وارد منزل شخصی دختر می شود .اما .....

Loading the player...
عوامل تولید:

عنوان برنامه:نمایش هیس!هیچی نگو

                                     

مشخصات برنامه

نام نمایش :هیس  !هیچی نگو                     تهیه کننده:حسین اسفندیاری

  نویسنده: حسین اسفندیاری                      کارگردان: حسین اسفندیاری                      

 صدابردار:محمد ابراهیم  سامعی                 

مدت  نمایش: 28 دقیقه                                                                                             

تاریخ تولید: 1393