جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

نمایش کودکانه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایش کودکانه

نمایش کودکانه


تئاتر کودک، در عمق و اجزا و با بازی های جمعی کودکان فرق چندانی ندارد. در بازی اجتماعی که به اعتقاد پیاژه از سن 7 یا 8 سالگی توسعه پیدا می کند، دو یا چند شرکت کننده حضور دارند. این بازی ها چون نمایش دارای سازمانی منظم می باشند و از قواعد و قراردادهایی مشخص پیروی می کنند و اصولاً نتیجه و لذت بازی جمعی، بطور طبیعی بستگی به رعایت همین قراردادها دارد. چرا که در غیر این صورت سازمان بازی خدشه دار و بازی بی نتیجه خواهد شد. (پور رضائیان) بنابراین می توان اینطور نتیجه گرفت که تئاتر نیز یک بازی جمعی است و از آن جهت که تحت نظارت بزرگسالان و با برنامه و نمایشنامه ای از پیش تدوین شده اجرا می شود می تواند نقش آموزشی و پرورشی موثرتری نسبت به بازی های جمعی،در رشد و ساخت شخصیت کودک ایفا نماید.به سبب شباهت ساختاری بازی و نمایش می توان اثرات عمومی بازی های جمعی شامل بهبود رشد جسمانی، خوشایندی فعالیت، تأمین احساس آزادی، پرورش روحیه کار در کودک، ایجاد شرایطی برای تحقق و فرافکنی تمایلات و ایده ها و ... را درمورد تئاتر کودک نیز برشمرد و نمایش را قوی ترین قالب هنری در پرورش کودک دانست و آشناترین وسیله هنری با روان کودک که ریشه در فطرت او دارد. نمایش فرایندی است که از طریق آن کودکان دنیا را بهتر می شناسند و با آن ارتباط سالم تری برقرار می کنند.همدلی ،بصیرت و مهارت های درون فردی آن ها رشد کرده و می توان از رابطه نمایش با ذهنیات فردی و ساختار شخصیت انسان ها در جهت درک و تفاهم بیشتر میان انسان ها و ایجاد ارتباط با دنیا بهره گرفت.(جونز،1996) در این نمایش کودکانه که تنها بخش هایی از آن در قاب عکاس ما جا گرفته است زندگی را صحنه منچی تصور کرده اند که هر مهره ای باید در این صحنه به اجرای نقش خود بپردازد . در این نمایش به کودکان آموزش داده می شود که در صحنه زندگی خود با دقت و تلاش و بیداری حرکت کنند.

{gallery}taatrkodak{/gallery}

Theater, and hold it for diffrent ages,it is Messenger, life. Theater is, live on the stage. And alert others to see and retrieve. In this Theater, children are taught, In their lives, with care and try to move and waking.