جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

نمد مالی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمد مالی

نمد مالی


Loading the player...

مشرق مهر بود سينه بي كينه ما، صاف چون سرخ به آفاق بود سينه ما ،خون اگر درجگر نافه آهو شد مشك ، مشك خون مي شد از خرقه پشمينه ما ، نمد مالی از صنایع بسیار قدیمی است که درباره تاریخ و محل پیدایش آن اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدیمیترین نمونه هائی که از این صنعت بدست آمده، نمونه های کشف شده در پازیریک متعلق به ایران دوره هخامنشی است و بصورت کف پوش، آویزه دیواری وجل اسب میباشد و از حیث مشخصات فنی و طرح و نقش بسیار جالب و در خور ستایش است . نمد ساده ترین نوع کف پوش است و ساخت آن احتیاج به دستگاه خاصی ندارد. در نمد مالی در واقع از خاصیت طبیعی پشم که عبارت از در هم پیچیدن الیاف آن، در اثر رط وبت و فشار است ، استفاده میشود.

 

 

Financial felt The Eastern wall was stamped and us Smooth red to was our chest because of afaghIf blood was in hearth good deer is our cloak of blood Felt very old is that the financial industry and the emergence of location information about the history, it is detailed in the hands, but the earliest examples of the industry, examples of discovered in Iran's Achaemenid period is a belonging to floor and wall, the horse's and their technical specifications and processing, design and very interesting and opportune praise. The simplest type of floor is circular, and making it's need a certain device. In fact the natural property of Mali felt wool wrap in the phrase of the fibres, the effect of dryness and gets used