Skip to Content

نور هدایت

Loading the player...
نور هدایت

نور هدایت عنوان برنامه ای است که در صدای مرکز همدان تهیه و پخش می شود.در این برنامه که هر روز قبل از اذان مغرب به مدت 10 دقیقه از صدای مرکز همدان پخش می شود از ابتدای قرآن به تفسیر آیات آن می پردازد.

در این برنامه ابتدا آیات مربوطه قرائت و سپس مفسر به بیان تفسیر و محتوای آیات می پردازد.این برنامه یک میان برنامه قرآنی است و توانسته است در لحظات نورانی پیش از اذان مخاطبان زیادی را جذب کرده و مباحث مختلف اجتماعی را همگام با آیات قرآن بیان می دارد.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :آقای صناعتی

گوینده:استاد آهی

نویسنده:آقای صناعتی

صدابردار:آقای صناعتی