Skip to Content

نور هدایت

Loading the player...
نور هدایت

قرآن کتابی است برای انتخاب بهترین زندگی که سعادت جاودانه در پرتو آن تحقق می‌یابد. قرآن كريم در برگيرنده هدايت و سعادت انسان در دنيا و آخرت مي‎باشد و در تمام مراحل زندگي رهبر و راهنمای انسان به سوی كمال است.قرآن چراغي است که روشني آن فرو نمي نشيند.

برنامه"نور هدایت"برنامه با موضوع مذهبی و عام با هدف آشنایی و مناجات با خداوند متعال می باشد که هر روز قبل از اذان ظهر از صدای استانی همدان پخش می شود.این برنامه با اجرای مجری به بیان و تفسیر آیات قرآن و خواندن آن توسط قاری و پیام های که قرآن به مردم می رساند سعی در این دارد تا لحظات معنوی را به شنودگان القاء نماید.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده و نویسنده :مجید صناعتی

صدا بردار :ابراهیم سامعی