نگاه تازه

زندگی چون گل سرخ است


پر از عطر... پر از خار... پر از برگ لطیف...

یادمان باشد اگر گل چیدیم

عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند...!

نگاه تازه آری نگاه تازه عنوان برنامه ای رادیویی است که به زیبایی به بیان واقعیت های انسانی پرداخته و در قالب بهره گیری از موسیقی های با کلام و تکه ها فیلم ها و سریالها با بیانی زیبا و شیوا دنیا را به زیبایی تصویر می کند و توصیف.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

 این برنامه از برنامه های تامینی رادیو همدان می باشد که گویندگی آن را خانم عفت مظاهری بر عهده داشتند.

تاریخ تولید: 1392