Skip to Content

نیکی به جای بدی

Loading the player...
نیکی به جای بدی

"نیکی به جای بدی" نمایشی با موضوع اجتماعی در مورد خانواده ای که سعی دارند کارنیکی را برای کسی انجام دهند و ماجراهای که در ادامه پیش می آید این نمایش را جالب و شنیدنی می کند.ماجرا به این صورت است پویا و پیمان با هم دوست هستند و بر سر اتفاقی که پیش می آید پویا از پیمان بد می گوید اما پیمان از او حمایت می کند و باعث می شود تا پویا به اشتباه خود پی ببرد و معذرت خواهی کند.

در این برنامه شاهد هستیم که چگونه دوستی در جواب بدی دوست خود به او نیکی کرده و بدی او را نادیده می گیرد و این خوبی موجب متنبه شدن و شرمساری دوست او می شود.

عوامل این برنامه

تهیه کننده و کارگردان:حسین اسفدیاری

صدابردار:داوود قمر زاده

بازیگران: صفورا نادری،حامد سالمی،مهوش ریحانی