رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

هر صندلی چند نفر

 

آزادبخت، معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان همدان:

تعداد داوطلبان دوره یازدهم نسبت به دوره گذشته(دهم) با افزایش چشمگیری مواجه بوده است

 

این افزایش در حوزه انتخابیه همدان و فامنین ۵۷ درصد، در حوزه بهار و کبودر آهنگ ۶۳ درصد، رزن و در گزین ۵۹ درصد، اسد آباد ۶۱ درصد و نهاوند ۶۹ درصد بوده است.

تعداد ثبت‌نام داوطلبان نشان می‌دهد میزان استقبال در استان همدان برای هر کرسی نمایندگی قریب به ۴۹ نفر بوده است که این آمار بر استقبال خوب داوطلبان در استان صحه میگذارد.

میزان استقبال در حوزه های مختلف انتخابیه در استان همدان برای هر کرسی نمایندگی به این شرح است:

- همدان و فامنین: ۷۲ نفر برای هر کرسی

- ملایر: ۳۸ نفر

- نهاوند:۴۴ نفر

- بهار و کبودرآهنگ:  ۶۳ نفر

- رزن و درگزین: ۴۵ نفر

- اسداباد: ۳۵ نفر

- تویسرکان: ۳۱ نفر