Skip to Content

هفت دروازه

Loading the player...
هفت دروازه

یکی دیگر از برنامه هایی که با ساختار مسابقه در جهت سرگرم کردن مردم مخصوصا در روزهای جمعه تدارک دیده شده است مسابقه هفت دروازه است . این مسابقه رقابتی است بین دو گروه دو نفر .

هدف این برنامه علاوه بر ایجاد ساعاتی شاد برای شنوندگان آموزش است.همچنین ایجاد بستری برای آشنایی بیشتر مردم با شهرکهن وتاریخی همدان از اهداف دیگر این برنامه است . برای  از این رو در 7 دوره مسابقه سعی می گردد سوالاتی مطرح شود که هدف برنامه را محقق سازد . از مهمترین بخش های مسابقه می توان به موارد زیر اشاره نمود : نام آوران: که هدف از این مرحله آشنایی با نام آوران همدانی است. مسیر یابی: که آموزش استفاده از مسیرهای کم ترافیک وکوتاه در رانندگی است. ضرب المثلها: که آشنایی با ضرب المثلهای قدیمی است. کمک های اولیه: که آموزش کمک های اولیه می باشد.

اجرای مسابقه به عهده دو گوینده است که یکی اصلی و دیگری به صورت مجری بازیگر ایفای نقش می کنند .


هدف از این برنامه آموزش وآشنایی بیشتر با شهرکهن وتاریخی همدان است.

تهیه کنندگان: ناصر مطلبی - فاطمه طالبی- احمدوند -زهره جلیلوند

صدابرداران: فمحسن فطروسی - محمود رضائیان - مجید صناعتی - مسعود فتاحی

گزارشگران: رضا لطفی- -بهروز سرگزی

گویندگان : محمد حضرتی - موسی طالبیان - افسانه تمسکی