هفت سین

صدای پای بهار ، خواب و خیال خزان را بر می آشوبد و بوی بیداری و حرکت بهار ، عالم را فرا می گیرد . نسيم از خواب بر می خيزد . خاک ، تکان می خورد و آزادی جان تازه ای می گیرد . نبض باغچه می تپد و درختان به تولدی دوباره فرا خوانده می شوند . زمین ، بار سنگین خویش را وا می نهد و آسمان ، خورشید درخشانش را ارزانی زمین می کند ... و بهار می آید .
خوب که می نگری ، در می یابی جنبش و حیات دوباره طبیعت ، از طراحی عظيم و هنرمندانه اي ، حكايت مي كند . گویی جهان آفرینش ، چون کتابی گشوده ، به هر زبانی سخن می گوید و این پیام را دارد که : " چمن سبز جهان را ، جهان آرایی هست . "

برنامه هفت سین نام برنامه ای است تامینی که با بهره گیری از سین سفره هفت سین با رویکردی طنز به بیان مسایل فرا روی هر شخص می پردازد.در این برنامه با توجه به هفت سین بودن سفره هفت سین هفت بخش برای آن در نظر گرفته شده است.

Loading the player...
عوامل تولید:

این برنامه یک برنامه تامینی است که در رادیو همدان در ایام نوروز تهیه و پخش می شود.

تاریخ تولید: 1393