رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

همدان توسعه 1398.02.14 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

همدان توسعه 1398.02.14

دانلود

برنامه ریزی منسجم : برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

با حضور دکتر سید اسکندر صیدایی: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان