جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

همدان توسعه 1398.04.15 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

همدان توسعه 1398.04.15

دانلود

با حضور متین: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان و جعفری: رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان همدان