رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

همدان توسعه 1398.05.05 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

همدان توسعه 1398.05.05

دانلود

موضوع : آموزش های فرهنگی و تحصیل با حضور مهندس مختاران - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان