جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

همدان توسعه 1398.12.24 - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

همدان توسعه 1398.12.24

دانلود

موضوع :جوامع توسعه یافته و نحوه برخورد آنها با اپیدمی هایی نظیر کرونا