جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

همدان توسعه 1399.06.03 - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

همدان توسعه 1399.06.03

دانلود

موضوع : برنامه های جهش تولید و ارزیابی میزان تحقق آنها در استان