جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

همدان توسعه 1399.06.10 - نمایش محتوای آرشیو

 

 

همدان توسعه 1399.06.10

دانلود

بررسی برنامه های جهش تولید در استان و ارزیابی میزان تحقق آنها