جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

همدان توسعه 1399.09.17 - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

همدان توسعه 1399.09.17

موضوع: چالشهای تحقیق و توسعه

موفقیت روزافزون علم در شناخت قوانین و رموز نظام خلقت ، با تکیه بر خلاقیت‌ها و قدرت شگرف اندیشه انسان ، صورت گرفته و تمدن نوینی را برای بشریت به ارمغان آورده است. این تمدن نوظهور ، باعث ایجاد خواسته‌ها ، نیازها، اندیشه‌ها و مسائل و مشکلات جدیدی است که به نوبه خود باز هم توسعه علم و اندیشه را طلب می کند.

در این مسیر، اندیشه‌های ژرف در قالب پژوهش‌های بنیادین متجلی گردیده و دستمایه انجام پژوهش‌های کاربردی می‌شوند تا خواسته‌ها و نیازها را پاسخ گویند و راه‌حل‌های بهتر و بیشتری برای مسائل و  مشکلات جوامع بشری بیابند و همین جاست که نقش موثر و سهم بسزای بخش تحقیقات در روند تحولات جوامع ، اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آشکار می‌شود.‌ از این رو می‌توان گفت که بین پیشرفت پژوهش ها و توسعه فراگیر و پایدار هر کشور، ارتباط مستقیمی برقرار است.

اما در کشور ما ، علیرغم اذعان همه مسئولان و تصمیم گیرندگان ، نسبت به اهمیت مقوله پژوهش و موفقیت های درخشان در بعضی شاخه های علمی و فناوری ، این حوزه همچنان با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوانی مواجه است. همدان توسعه این بار با ارزیابی میزان اثرگذاری پژوهش ها در حل مشکلات روز جامعه ، به بررسی چالش ها و راهکارهای پیش رو خواهد پرداخت.