جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

هنر ایرانی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنر ایرانی

هنر ایرانی


صنعت كاشی سازی و كاشی كاری كه بیش از همه در تزیین معماری سرزمین ایران، و به طورخاص در بناهای مذهبی به كار گرفته شده، همانند سفالگری دارای ویژگی های خاصی است. این هنر و صنعت از گذشته ی بسیار دور در نتیجه مهارت، ذوق و سلیقه كاشی ساز در مقام شیئ تركیبی متجلی گردیده، بدین ترتیب كه هنرمند كاشی كار یا موزاییك ساز با كاربرد و تركیب رنگ های گوناگون و یا در كنار هم قرار دادن قطعات ریزی از سنگ های رنگین و بر طبق نقشه ای از قبل طرح گردیده، به اشكالی متفاوت و موزون از تزیینات بنا دست یافته است.

طرح های ساده هندسی، خط منحنی، نیم دایره، مثلث، و خطوط متوازی كه خط عمودی دیگری بر روی آنها رسم شده از تصاویری هستند كه بر یافته های دوره های قدیمی تر جای دارند، كه به مرور نقش های متنوع هندسی، گل و برگ، گیاه و حیوانات كه با الهام و تأثیر پذیری از طبیعت شكل گرفته اند پدیدار می گردند و در همه حال مهارت هنرمند و صنعت كار در نقش دادن به طرح ها و هماهنگ ساختن آنها، بارزترین موضوع مورد توجه است. این هنر در طرح های مختلف نمایان می شود که شما در این تصاویر نماهایی از هنر اسلامی و نقش زدن آیات قران و نام های خداوند بلند مرتبه را می بینیید که این نشان از تلاش و همت مردمان این سرزمین دارد.

Iranian art Tile industry and tile work from all over Iran in architectural decoration, and used to Tvrakhs religious buildings, such as pottery has certain features. This craft is very distant past as a result of skill, taste tile maker was manifested as a composite object, so that the mosaic artist or maker Kashykary application and combination of different colors and put the pieces together in the planning Colored stones and a map of pre-designed according to different shapes and rhythm of the decoration is achieved

{besps}slidshow/honar irani{/besps}