رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۸

واقعه مسجد گوهرشاد - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

واقعه مسجد گوهرشاد

دانلود

یکی از سیاست‌های فرهنگی رضاخان کشف حجاب و قانون متحدالشکل کردن لباس اتباع ایرانی بود که به واقعه کشتار خونین در مسجد گوهرشاد ختم شد.آخرین تولیدات فضای مجازی

ماجرای کشف حجاب

ماجرای کشف حجاب

قبل از واقعه کشف حجاب، لباس زنان همدان، عبارت بود از چهارقد، چاقچور و روبنده

نقش انقلاب اسلامی در تغییر نگرش به تئاتر

نقش انقلاب اسلامی در تغییر نگرش به تئاتر

تئاتر محوری برای رشد، تعالی و هدایت مردم است.

عمومی یا خصوصی

عمومی یا خصوصی

برخورد آدای با زنان بدحجاب در خیابان

واقعه مسجد گوهرشاد

واقعه مسجد گوهرشاد

ماجرای کشتار در مسجد گوهرشاد و سیاست‌های فرهنگی رضاخان