سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

واقعه مسجد گوهرشاد - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

واقعه مسجد گوهرشاد

دانلود

یکی از سیاست‌های فرهنگی رضاخان کشف حجاب و قانون متحدالشکل کردن لباس اتباع ایرانی بود که به واقعه کشتار خونین در مسجد گوهرشاد ختم شد.