جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

وام صندوق 10% برای حج عمره - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام صندوق 10% برای حج عمره

وام صندوق 10% برای حج عمره


جلسه وام صندوق 10% جهت کمک هزینه تشرف همکاران به حج عمره با حضور معاون اداری مالی جناب آقای زراعتگر ، آقای آذرگون مدیر مالی و آقای اشتاد مسئول امور رفاهی و اجتماعی مرکز تشکیل شد و برای 44 نفر از همکاران هر نفر به مبلغ 3000000 ریال وام تصویب و به حساب آنان واریز شد .