جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

وام صندوق 10% - شهریور 91 - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام صندوق 10% - شهریور 91

وام صندوق 10% - شهریور 91


جلسه مربوط به صندوق وام 10% در تاریخ 16/6/91با حضور مدیر کل محترم مرکز جناب آقای میسر ، معاون محترم امور اداری و  مالی جناب آقای آزراعتگر و مدیر محترم امور اجتماعی و رفاهی جناب آقای اشتاد برگزار شد و به 31درخواست مطرح شده از سوی همکاران مرکز مبلغ000/000/ 754 میلیون ریال  تعلق گرفت .