جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

وام صندوق 15% - شهریور ماه 92 - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام صندوق 15% - شهریور ماه 92

وام صندوق 15% - شهریور ماه 92


جلسه مربوط به صندوق وام 15% در تاریخ  6/6/92با حضور مدیر کل محترم مرکز جناب آقای میسر ، آقای آذرگون معاون محترم اداری و مالی و آقای زنگنه سرپرست محترم امور رفاهی برگزار شد و به 18درخواست مطرح شده از سوی همکاران مرکز مبلغ 000/000/485 ریال تعلق گرفت .