جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

وام 10% - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام 10%

وام 10%


جلسه مربوط به صندوق وام 10% در تاریخ  7/02/92با حضور مدیر کل محترم مرکز جناب آقای میسر و آقای آذرگون معاون محترم اداری و مالی برگزار شد و به 30 درخواست مطرح شده از سوی همکاران مرکز مبلغ000/000/630میلیون ریال تعلق گرفت .