رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

واکنش حمله به مدرسه فیضیه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

واکنش حمله به مدرسه فیضیه

دانلود

به دنبال انتقال اخبار مدرسه به همدان، عده ای از مردم همدان برای کسب تکلیف از آیت الله خمینی راهی قم شدند ...