جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

ورزش با حوله - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ورزش با حوله

ورزش با حوله


Loading the player...

برنامه امروز را با یک حوله شروع می کنیم فرد ورزشکار حوله را در دستانش قرار داده و سعی می کند دستانش را به طرف بالا بکشد حرکات کشش را انجام داده روی پنجه ها قرار گرفته و دستها کاملا" به طرف بالا و مواز ی با هم کشیده می شود حرکت بعد کمر به سمت پایین خم می شود حوله را با دستها به طور موازی گرفته و به طور کامل به طرف جلو با دستها خم می شود . مرحله سوم به سمت پایین شخص حرکت کرده و به بالا می آید مکث می کند و به طرف بالا حرکت کرده روی پنجه ها می ایستد سعی می کنیم که حوله را پشت سر می بریم آرنج را نزدیک سر قرار داده از پشت یک قسمت حوله را مهار کرده نگه می داریم و با دست دیگر سعی می کنیم بدون اینکه آرنج حرکت بکند دست را به سمت بالا بکشیم که ان حرکت در اصل سه سر بازویی را تقویت می کند می توانیم دستها را عوض کرده و حرکات را با دست دیگر انجام دهیم کسانی که عضلات قوی تری دارند باید سعی کنند که حوله را با فشار بیشتری حفظ کنند حرکت بعدی دستها بالا و پاها را از بغل باز می کنیم و به صورت تک این حرکات را انجام می دهیم و بعد این حرکت را وقتی که پاها را باز کرده و حرکت می دهیم می توانیم با دستان هماهنگ کنیم مشاهده کردید که با یک حوله می توان حرکات ورزش طراحی کرد و مطمئن باشید که با حرکات ابدائی خودتون می توانید زمانی را به شکل مفید به ورزش اختصاص دهید

Individual athlete, put a towel in his hands, and tries to pull up his hands, stretching exercises, have been on the toes and hands it 'above and parallel to the sides are pulled together. Moving on, Be bent back down, with a hand towel in parallel, and can be completely bent forward with hands. Third step down, a move comes up, pauses, and moves upward, stands on the toes. Try that, behind the towel, we put the elbow close to the head, from behind, a towel, block, keep, With the other hand, try without moving the elbows do