جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

ورزش های دراز کش - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ورزش های دراز کش

ورزش های دراز کش


Loading the player...

قصد داریم تمرینات و حرکاتی که امکان دارد افراد در سنین مختلف اجرا کنند را ارائه دهیم و بهتر است زمانی از روز را به ورزش اختصاص داد قصد داریم حرکاتی که باعث تقویت عضلات شکم می شود را آموزش دهیم فرد دراز کشیده و کف پا را روی زمین قرار می دهد دستها پشت سر قرار می گیرد و باید دقت کنیم که فشاری روی مهره های گردن نباشد حال به سمت بالا حرکت کرده و آرنجها روی زانو قرار می گیرد این حرکت را می توان در ستهای مختلف انجام داد حرکت بعدی می تواند دستها را به صورت ضربی روی سینه قرار بگیرد آرنجها روی زانو قرار بگیرد و دوباره فرد روی زمین قرار می گیرد این حرکت هم در تعداد مختلف می شود انجام داد برای ناحیه پایین شکم پاها صاف و کشیده قرار می گیرد فرد ساعدها را روی زمین قرار می دهد و در این حالت زانوها را خم و به سمت سینه خودش نزدیک می کند اما افرادی که عضلات قوی دارند می توانند حرکات را مشکلتر انجام دهند بدن کاملا"خوابیده و پاها صاف به سمت بالا بیاید و آخرین حرکت زانوها خم می شود فرد دستها را پشت گردن قرار داده همراه بالا آمدن به سمت چپ و راست می چرخد که باعث تقویت عضلات پهلوها می شود

Time of day, dedicated to sports. We intend, teach ,acts to strengthen the abdominal muscles,. We plan, teach, strengthen Abdomen muscles* acts, Lying, and puts feet on the floor, hands placed behind the head. We should be careful not to strain your neck and spine. Now go up, and placed elbows on knees. Next move, can, get your hands in the form of a cross on the chest. Placed elbows on knees, and again placed in the ground. This move can also be done in different numbers. For the lower abdomen, legs straight, and will be drawn. Forearms are on the floor, bend your knees, and in this case, and that close to his/her chest. The last movement of the knee is bent. Put your hands behind the neck with a rising left and right turns, which causes the muscles of the flanks.

در نگاه بيشتر ببينيد