جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

وقت نماز - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وقت نماز

وقت نماز


Loading the player...

اين برنامه به كودكان نشان مي دهد كه نماز خواندن وقتي دارد و قبل از اذا ن نمي توان نماز آن وقت را خواند در این برنامه معلم مریم در مورد برنامه ريزي و نظم صحبت ميكند. مریم هم تصميم ميگيرد كه برنامه ريزي كند. اما در برنامه ريزي او نماز مغربش قبل از اذان مغرب مي باشد. مادربزرگ كه متوجه اين موضوع مي شود براي او توضيح مي دهد كه وقت اذان چگونه تعيين مي شود و اوقات هر نماز چگونه است . او به مريم مي گويد كه دنيا هم نظمي دارد كه ما بايد از آن پيروي كنيم

This program shows children Prayer have a time. Before enter time Prayer cannot read it. In this program, her teacher will talk about planning and discipline. She also decides to plan for work. But in his plan time of one prayer is before time. The grandmother noticed this and explains her How that prayer time is determined. He says to Mary, World have order that we must follow it.

در نگاه بيشتر ببينيد