ویژه برنامه روز شوراها

روز 9 اردیبهشت روز شوراها نامگذاری شده است. اصل شورا به عنوان شیوه ای قابل اجرا در مدیریت سیاسی جامعه اسلامی پذیرفته و برآن تاکید شده است. در اهمیت شورا همین بس در قرآن عزیز سوره ای به همین نام آمده است . از 17 اسفند 1377 که اولین دوره انتخابات شوراههای اسلامی شهر و روستا برگزار شد تا امروز که در آستانه پنجمین دوره انتخابات شوراها هستیم مردم عزیز کشورمان شاهد ثمرات پر برکت این امر در زندگی خود بوده اند سیمای مرکز همدان در روز شوراها تلاش می کند تا با ارایه برنامه های مختلف وظایف و اهداف شوراها و مباحث مرتبط با آنها را تشریح کند ؛ مخصوصاً امسال که پنجمین دوره انتخابات شوراهها در 29 اردیبهشت برگزار می شود پرداختن به موضوع شوراها و آگاهی بخشی در این زمینه از ضرورت بیشتری برخوردار است.ویژه برنامه شوراها در کنار برنامه های انتخاب و شکوه الوند در سیمای مرکز همدان با ارایه آیتم های مختلف تبیین کننده وظایف و اهداف شوراها در این روز خواهد بود.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه شده در صدا و سیمای مرکز همدان