پاییزان

برنامه پاییزان با رویکر ادبی، فرهنگی و علمی با آیتم هایی نظیر شعر با حضور شاعران استان، داستانهای کوتاه با حضور قصه نویس های استان و برگرفته از قصه های ملل، دیدار و گفتگو با اساتید دانشگاه، معرفی مشاغل شیفت شب با رویکرد تولید ملی، آیتم "هر چه می خواهد دل تنگت بگو"، مسابقه خاطره خوش زندگی من در صد ثانیه و 000 هر شب ساعت 22 لحظات خوب و خوشی را برای هم استانیهای عزیز به ارمغان می آورد.

Loading the player...
سال تولید: پاییز 1398
عوامل تولید:

تهیه کننده : رسول نظری

کارگردان هنری: نوشین بیگلریان

کارگردان استودیو: میثم رفاه

اجرا : مازیار عبدی