پرسمان دوم اردیبهشت

گفتگو  یا پرسمان نوعی برهم‌کنش بین دو یا چند نفر و ارتباطی بداهه بین دو یا چند نفر از مردم در راستای رسوم موجود می‌باشد. تحلیل گفتگو شاخه‌ای از جامعه‌شناسی است که به مطالعه بافت و ساختار رفتارهای انسانی با نگاهی عمیق تر به رفتارهای گفتگو می‌پردازد. یکی از اولین متفکرانی که بر گفتگو برای یافتن حقیقت تأکید می‌کرد، سقراط بود. او معتقد بود آفرینش معنا در پرتو گفتگو حاصل می شود. بدون مکالمه نمی توان انتظار شنیدن و همرأیی داشت. هیچیک از مکالمات سقراطی برای قانع ساختن یا مخالفت ورزیدن نبود. او شالوده این مکالمات را فهم و تفهم می‌دانست. اساساً گفتگو راهی برای فهمیدن است.

در صدای مرکز همدان هم سعی شده است تا با بهره گیری از برنامه های گفتگو محور مسائل مختلف اجتماعی-سیاسی-فرهنگی-اقتصادی در غالب برنامه پرسمان به ویژه و در برنامه های دیگر تهیه و پخش شود.در این برذامه ها که از کارشناس مجری بهره گرفته می شود مسایل مختلف متناسب با موضوعات روز استان همدان مطرح و بیان و واکاوی شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

عوامل تولید

تهیه کننده: حمید تالهی

مجری کارشناس: سعید طاهری

نویسنده: سعید طاهری

صدابردار: محمدیان

تاریخ تولید: 1394