پرسمان 9 اردیبهشت

گفتگو  یا پرسمان نوعی برهم‌کنش بین دو یا چند نفر و ارتباطی بداهه بین دو یا چند نفر از مردم در راستای رسوم موجود می‌باشد. تحلیل گفتگو شاخه‌ای از جامعه‌شناسی است که به مطالعه بافت و ساختار رفتارهای انسانی با نگاهی عمیق تر به رفتارهای گفتگو می‌پردازد.

در صدای مرکز همدان هم سعی شده است تا با بهره گیری از برنامه های گفتگو محور مسائل مختلف اجتماعی-سیاسی-فرهنگی-اقتصادی در غالب برنامه پرسمان به ویژه و در برنامه های دیگر تهیه و پخش شود.در این برذامه ها که از کارشناس مجری بهره گرفته می شود مسایل مختلف متناسب با موضوعات روز استان همدان مطرح و بیان و واکاوی شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

عوامل تولید

تهیه کننده: حمید تالهی

مجری کارشناس: سعید طاهری

نویسنده: سعید طاهری

صدابردار: محمدیان

تاریخ تولید: 1394