Skip to Content

پرسمان

Loading the player...
پرسمان

پرسمان برنامه اجتماعی که به نیاز های جامعه و مردم ،مطالبات مردمی را  در این برنامه مورد بررسی قرار و به تناسب موضوع ،کارشناس و مسئول مربوطه دعوت و به موارد پاسخ می گویند .در  برنامه پرسمان همچنین پیگیری بازتاب عملکرد مسئولین مورد بررسی قرار می گیرد.

این برنامه سعی می کند تا با رویکرد انتقادی سعی در ریشه یابی و کمک در حل مشکلات بوجود آمده بین جامعه و مردم باشد .در این برنامه گزارشگر به میان مردم رفته و از آنها در مورد موضوع برنامه سوال می نماید،سپس کارشناسان برنامه و مسئولین به پاسخگویی می پردازند.پرسمان روزهای شنبه ساعت 11:05 از صدای همدان پخش می شود.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :منیره جعفر پور

نویسنده :منیره جعفر پور

صدابردار : حمید رمضانی

گوینده:محمد شایسته

گزراشگر :سعید ایلخانی،حمید محسنی