Skip to Content

پرسمان

پرسمان

پرسمان برنامه ای 27 دقیقه ای است که به بررسی مسایل روز و پرسش و پاسخ در زمینه آن موضوع می پردازد.این برنامه برنامه ای گفتگو محور است و برای بازتاب و انعکاس عملکرد دستگاهها ی اجرایی استان تهیه و پخش می شود.در این برنامه آیتم هایی چون موزیک،گزارش و دعوت از میهمان و کارشناس قرار داده می شود.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :آقای هادیان

گوینده: آقای طاهری

نویسنده: آقای هادیان