جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

پرواز بادبادک ها - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرواز بادبادک ها

پرواز بادبادک ها


بادبادک که یکی از اختراعات قدیمی چین است ، تاریخ دیرینه دارد . در کتاب های قدیمی نوشته شده است که در سال 400 قبل از میلاد ، " مو زی " اندیشمند معروف و " لو بان " استاد نجاری در چین با خیزران و چوب پرندگان چوبی ساختند . این نوع پرندگان که " مو یوان " نام دارد ، می توانست در هوا پرواز می کرد . این بادبادک نخستین بادبادک جهان محسوب می شود . بعدها مردم با خیزران و ابریشم بادبادک ساختند . بعد از آن از کاغذ استفاده کردند و بادبادک هایی به نام " جیر یوان " ساختند ( " جیر " در زبان چینی کاغذ معنا می دهد ) . در اواخر سلسله تانگ ( سال 618 تا 907 میلادی ) مردم سوتی در " جیر یوان " نصب می کردند و سوت با دمیدن باد به داخل آن به صدا در می آورد و بدین سبب بادبادک گرفت .(منبع سایت کایت ) جشنواره پرواز بادبادک ها در طول سال چند بار و در مناسبت های مختلف برگزار می شود که با استقبال بسیار خوب شهروندان همراه بود.این گونه مراسم و جشن ها شاید در نگاه اول تفریحی کوچک به نظر بیاید اما در ذهن کودکان و نوجوانان جایگاهی ویژه و تاثیری مثبت بر روح و روان انان دارد.این جشنوراه در تپه عباس آبادهمدان برگزار گردید و کودکان و نوجوانان همدانی در آن شرکت داشتند .

{gallery}parvaz{/gallery}

Kite is one of the oldest inventions of China and has a long history. Old books written in the year 400 BC, "Mo Zi" renowned scholar "Lu Ban" master carpenter in China with bamboo and wooden birds made of wood. The types of birds that 'Yuan Mu' is called, he could fly. The first kite kite world is. Later, people with bamboo and silk kite built. Then use paper and kites called "jerYuan " made ("jer" in Chinese means paper). In the late Tang Dynasty (907 AD to 618 years) in the Goofs' jrr Yuan "were installed and the whistling sound by blowing into it provides and and because it was a kite. Festival fly kites How many times over the years and is held on the occasion of the reception was very good citizens. these kinds of events and celebrations to come, but perhaps at first glance small resorts in the minds of children and adolescents a positive impact on special place spirit They are flowing. this festival was held in the hills Badhmdan Abbas Hamadani kids that participated.