Skip to Content

پروانه ها

Loading the player...
پروانه ها

این برنامه روزهای زوج به مدت 15 دقیقه به صورت تولیدی برای کودکان ( سن 6 تا 10 سال ) تولید و در ساعت 10:30 دقیقه صبح پخش می شود . ساختار این برنامه ترکیبی نمایشی بوده و در طبقه "ب" می باشد . دو گوینده کودک (پسر و دختر) اجرای این برنامه را به عهده دارند و گوینده سومی که خانم مسنی می باشد قصه را روایت می کند و آیتم های متنوعی دارد . برخی از آیتم های این برنامه عبارتند از : گزارشگر که با عنو.ان خاله قاصدک در بین بچه ها در مدارس یا فضای بیرون حاضر می شود و از زبان بچه ها در مورد موضوع برنامه گزارش تهیه می کند . آیتم مجله کودکانه که در هر برنامه یک موضوع را برای بچه ها تبیین می کند مثلاً یک روز معرفی میوه ها و خصوصیات آنها و یک روز هم آشنایی با حیوانات و یا موضوعات علمی با زبان کودکانه . آیتم دیگر شهر قصه هاست که خاله قصه گو در این پخش به صورت روایی قصه ای را تعریف می کند و بازیگران نمایش این قصه را بازی می کنند تا کودکان ارتباط نزدیکتری با موضوع برقرار کنند .

در کل برنامه پروانه های شاد از بخش های متنوع و گوناگونی تشکیل شده تا فضایی شاد و صمیمی را برای کودکان و خردسالان فراهم نماید .

 

تهیه کننده و کارگردان : زهره جلیلوند

نویسنده : فرزانه وطن نواز

گزارشگر: اکرم ترابیان

گویندگان : فرناز مرمرچی ، فرهنگ مرادی

قصه گو : افسر آریا