Skip to Content

پروانه های شاد

Loading the player...
پروانه های شاد

پروانه های شاد از برنامه هایی رادیویی است که درباره کودک و به صورت برنامه تولیدی است و ساعت 11 و 5 دقیقه روزهای زوج روی آنتن می رود. این برنامه دارای آیتم های مختلف و برای ارائه آموزش های مختلف برای کودکان است. در این برنامه کودکان از طریق آیتم های مختلفی با فرهنگ-آداب و رسوم و الگوههای اجتماعی صحیح آشنا می شوند.

عوامل برنامه:

 

تهیه کننده :زهره جلیلوند

گوینده:افسرآریا-فرناز مرمرچی-فرهنگ قوامچی

نویسنده:فرزانه وطن نواز

صدابردار:محسن اسفندیاری