پروانه های شاد

روانشناسان دوران کودکی ، را دوره خلاقیت و بازی نامگذاری کرده اند یعنی دوره ای است که آینده کودک را از لحاظ ابتکار و خلاقیت آماده می سازد ولی برای والدین یک دوره سخت و پر دردسر به نظر می رسد زیرا کودکان با ورود به مدرسه نیازهای گوناگونی دارند. همچنین با برادارن و خواهران بزرگتر یا کوچکتر مشکلاتی دارند که گاهی اوقات به ستیزه جویی و مخالفت با یکدیگر منجر می شود. برنامه های آموزشی که در این مقطع زمانی وجود دارد پیش بینی هایی لازم را در برنامه ریزی هایی این دوره به عمل آورده تا میل به فراگیری متناسب با این کودکان را در مدرسه به وجود آورد. رادیو همدان برای تحقق این امر وآموزش به این گروه سنی برنامه ای رادیویی با عنوان پروانه های شاد را برای این گروه سنی تهیه و پخش می کند.

پروانه های شاد از شبکه استانی صدای مرکز همدان به مدت زمان 15 دقیقه در روزهای زوج ساعت  17 و 45 دقیقه پخش می شود . مخاطب این برنامه کودکان 7الی 12سال می باشند .

 

Loading the player...
عوامل تولید:

   

تهیه کننده: خانم زهره جلیلوند  

گویندگان :خانمها  زهرا زندی وسمیرا حاتمی و آقای فرهنگ قوام پور

صدا بردار:محمد ابراهیم سامعی

نویسنده:خانم زهره جلیلوند  

تاریخ تولید: 1394