جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

پسر یا دختر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پسر یا دختر

پسر یا دختر


Loading the player...

سلامتي يكي از نعمت هاي بزرگ خداوند متعال است كه خداوند به بندگان خود هديه ميكند اما بسياري از ما از اين نعمت بزرگ و ارزشمند غافل هستيم . بعضي ها فقط به جنسيت فرزند اهميت مي دهند و دوست دارند كه فرزندشان پسر باشد و به دنيا آوردن دختر را موجب سرشكستگي زن مي دانند . آنچه مهم است اين است كه فرزند انسان سالم باشد و پسر و دختر بودن آن اهميت ندارد كه البته اين گونه عقايد نشان از كوتاه فكري افراد و تنگ نظري آنان است و نوعي كفران نعمت محسوب مي شود.

Health is one of the big thinks that God give to it's to humans. Some of people like to have boy or a girl when they born a baby but his think is not very important thing is that baby become healthy to world. This think shows low brain and low think of mother or father that like a boy or a girl baby.