رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

پوست درختان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پوست درختان

پوست درختان


لايه خارجي و چوب روي تنه و شاخه هاي درخت، پوست ناميده مي شود. پوست درخت ، چوب مرده است. اين لايه ،محكم و در برابر آب ،نفوذ ناپذير است و درست همانند لايه خارجي پوست بدن ،عمل حفاظت از بخشهاي زيرين را به عهده دارد. همان طور كه درخت رشد مي كند ،لايه ها يا حلقه هاي چوبي جديدي ساخته مي شود و بر ضخامت آن افزوده مي گردد. هنگامي كه يك حلقه جديد در داخل درخت ساخته شد ،بر پوست مرده قبلي فشار وارد مي كند و سبب ايجاد شكاف و كنده شدن پوست درخت مي گردد.

Outer layers of woods and plants are covered by some things name as barks. Bark of trees is a kind of dead wood. This layer is a wooden layer that can protect from water and is like skin of human body. By the time this skiing comes out and another bark will be produced for protecting from the tree. This bark is also used for protecting from ants and insects.

{gallery}postderakht{/gallery}