Skip to Content

پیام مقاومت

پیام مقاومت

هيچ مقطعي از تاريخ چندهزارساله ايران,به اندازه دوران دفاع مقدس ارزشهاي ملي و ميهني و ديني ايراني متبلور نگرديد . ارزشهاي دفاع مقدس علاوه بر اينكه از تنوع و لطافت خاصي برخوردارند , داراي پايداري و ثبات ويژه‌اي نيز مي‌باشند و اين بدليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد دوران دفاع مقدس است . در اين مورد شواهد بسياري را مي‌توان بيان كرد كه اصرار نوجوانان براي اعزام به جبهه‌ها يكي از اين موارد است .

 

پیام مقاومت نام برنامه ای رادیویی است که هر در بخش های پیام رادیو همدان با ارتباط رادیویی با یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس به نقل خاطرات آنان از این دوران پر افتخار می پردازد.