جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

پیام مهر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام مهر

پیام مهر


Loading the player...

سلام بر تو ای محمد وای از گرما می آیی بیا تا برایت شیر خنک بریزم بیا و در سایه استراحت کن حلیمه جان سپاسگذارم این کاسه خنک ب تو نیرو می دهد بیا فرزندم ممنون حلیمه جان راستی برادران کجایند آنها را نمی بینم عزیزم آنها برای چراندن گوسفندان به صحرا رفته اند اما این درست نیست شما در حق من با انصاف رفتار نکردید چرا فرزندم مگر من چه کوتاهی در حق شما کردم در حق من خیلی محبت کرده اید اما این درست نیست که من در زیر سایه خنک بنشینم و شیر بنوشم آنگاه برادرانم در این بیابان داغ گوسفند بچرانند وای نه فرزندم نیازی نیست شما کار کنید از زمانی که شما را به من سپردند و من دایه شما شدم خیر و برکت به زندگی ما رو آورده است . تو میهمان مایی نباید کارکنی تو برای ما برکت آوردی اما من از فردا همراه آنها به صحرا خواهم رفت تا به آنها کمک کند

Peace is upon you, O Mohammad. Wow heat coming. Come as you pour cold milk. Come and rest in the shade. Halima thanks. This power gives you a cool bowl. Come my child Halima Thanks. Where are brothers? They do not see. They have gone to the desert to graze my sheep. But it's not just your right, I did not fair. Why does my child unless I was short on your right. I love you in the right. But this is not true as I sit in the cool shade and drink milk. Then brothers go in the hot desert to Pasture sheep. You're not a guest worker. We bring you blessings. But tomorrow I will go with them into the desert to help them Kong.