Skip to Content

پیام (ویژه انتخابات )

Loading the player...
پیام (ویژه انتخابات )

 

پیام بخش کوتاه خبری است که هروز بجز روزهای تعطیل در دوبخش صبگاهی و پنج بخش عصرگاهی به صورت زنده از شبکه رادیویی همدان پخش می شود.در تمامی بخش ها تازه ترین خبرهای کشوری ومخصوصاً استانی گنجانده شده می شود وبا توجه به انتخابات پیش رو یک بخش از پیام روزانه به پخش آخرین اخبار انتخاباتی استان تعلق دارد.

تهیه کننده: غلام خویشوند – نویسنده: کامران سخن پرداز- نسرین والامقام-پیام شکوهی- حمید ترابیان - گوینده : کامران سخن پرداز- نسرین والامقام-پیام شکوهی- حمید ترابیان - صدابردار: فطرسی- رضائیان-صناعتی- فتاحی