چتر سفید

این برنامه با هدف  ارتقا سطح آگاهی و آموزش مهارت های اجتماعی برای نوجوانان تهیه شده است و از ویژگی های برنامه ایجاد شادی و نشاط می باشد. آیتم های برنامه عبارتند از :

آرم : با آهنگسازی مناسب و تصویر سازی قصه ای موجز، روایت می شود و شناسنامه برنامه می باشد .

مجری: با توجه به موضوعات هر قسمت از برنامه در برنامه صحبت می کند

قصه مصور : در این آیتم با استفاده از نقاشی و موسیقی و نریشن قصه ای با زبانی طنز و در فضایی فانتزی مناسب با موضوع برنامه داریم

پرش: در این آیتم سعی می شود با گزارشگری طنزپرداز به سطح استان رفته و از استعدادهای جوانان مثل آواز خواندن ، روپایی زدن، حرکات آکروباتیک و... گزارش تهیه شود .

فلش : در این آیتم با ساخت موسیقی تصویر (ونه صحبت مستقیم با نوجوانان )به سراغ نوجوانان موفق رفته تا با ایجاد انگیزه برای دیگر هم سالانشان باعث رشد و ارتقا فکری و علمی آنها شویم.

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

تهیه کننده : رضا حاجیلویی

کارگردان و نویسنده : حسین فضل اللهی 

تصویر بردار :رجبی

دستیار تهیه : شانه چی جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ