جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

چمن گل 1399/11/21 - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

چمن گل 1399/11/21

دانلود

برنامه چمن گل ترکیبی نمایشی است.رویکرد سرگرمی تفریحی/ تربیتی است. برنامه دارای بخش های پویانمایی اوگی و دوستان ، آموزش بازی با لیوان و بادکنک و نمایش قصه حواس پنجگانه و نمایش چشم ها بسته و تشخیص اشیای در دست، اجرای موسیقی زمستان و برف و همچنین تقویت یادگیری حواس پنجگانه با بازی که ویژه ی کودکان و نوجوانان تهیه شده است.