چمن گل 97

شکوفه لبخند بر لبان کودکان همدانی با برنامه چمن گل

چمن گل نام برنامه ای شاد ویژه کودکان همدانی است که با رویکردی تفریحی، آموزشی، تولید و در طول هفته پخش می شود.

این برنامه که به صورت ضبطی تولید و پخش می شود،  در هر قسمت با پرداختن به موضوعی خاص، پیام های آموزشی و مهارت های مورد نیاز کودکان را در فضایی شاد و کودکانه به آنان منتقل می کند. حضور عروسک در این برنامه به انتقال پیام های آموزشی برنامه کمک شایانی کرده است.

گزارش از شهرستان ها، نقاشی، اجرای سرود و بازی های محلی از آیتم های این برنامه 35 دقیقه ای است.

Loading the player...
سال تولید: پاییز 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده : مجید مضیفیان

کارگردان هنری : سعیده دلیلیان