چهل بهار

برنامه چهل بهار، مجموعه برنامه‌ای کارشناس محور است که با هدف تشریح و تبیین دستاوردها و عملکرد انقلاب اسلامی در طول چهل سال انقلاب در بخشهای کلی از قبیل تمامیت ارضی، فکری و ایدئولوژی، علمی و فناوری، نظامی، کشاورزی و اقتصاد با حضور کارشناسان برجسته استان در حوزه‌های تخصصی از صدای مرکز همدان تقدیم مردم استان همدان می‌شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : فاطمه خدادادی

تاریخ تولید: زمستان 97