چکامه فجر

در این برنامه شعر انقلاب و پس از انقلاب و شعر مقاومت بررسی می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده و کارشناس: دکتر رضا چهرقانی

گوینده: نسرین والامقام

صدابردار: داود قمرزاده

تاریخ تولید: 1397