جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

چین پاندای ۱۰۰مگاواتی خود را افتتاح کرد. چین برای نشان دادن التزام به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، یک مزرعه ۲۵۰ هکتاری انرژی خورشیدی را که به شکل یک پاندا است، افتتاح کرده است. - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

چین پاندای ۱۰۰مگاواتی خود را افتتاح کرد. چین برای نشان دادن التزام به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، یک مزرعه ۲۵۰ هکتاری انرژی خورشیدی را که به شکل یک پاندا است، افتتاح کرده است.مدافعان

مدافعان

نماهنگ مدافعان، تقدیم به روح بلند شهید دکتر محسن فخری زاده

بعثت بسیج

بعثت بسیج

ویژه هفته بسیج

بسیج امیدآفرین

بسیج امیدآفرین

ویژه هفته بسیج