جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

کارخانه آرد سینا در همدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارخانه آرد سینا در همدان

کارخانه آرد سینا در همدان


شرکت تولیدی آرد سینا تحت مالکیت خصوصی مجهز به جدیدترین ماشین آلات آردسازی در همه مراحل و با هدف تولید آرد با کیفیت بالا است.

سابقه خدمت و کار: - در سال 1363 شرکت تحت عنوان سینا فلور (آرد سینا) تأسیس گردید و در سال 1374 شروع به تولید با ظرفیت 180 تن آرد در 24 ساعت نمود. - همچنین ظرفیت تولید تا 350 تن در شبانه روز و ظرفیت ذخیره سازی گندم تا 100000 تن از آن زمان تا کنون افزایش یافته است . - شرکت از سه نسل گذشته در حال فعالیت بوده و کما فی السابق در صنعت آسیاب گندم و تولید آرد فعالیت دارد. - در نسل اول از آسیاب سنگی دیزلی در جنوب ایران استفاده می شده است. - نسل دوم آرد جنوب در اهواز که در سال 1347 تاسیس شده است. - از آن زمان تا کنون هدف شرکت به روز کردن کارخانه و تأسیسات آن بود.

کلیه ماشین آلات کارخانه با کلیدهای گروهی از اطاق فرمان قطع و وصل می شود. دیاگرام و تنظیمات دستگاه ها قابلیت تغییر داشته و متناسب با کیفیت مواد خام و مشخصات محصولات نهایی تغییر کند. کلیه خطوط در دیاگرام دستگاه ها با کلیدهای گروهی از اطاق فرمان کنترل شده و می توانند تغییر کرده و خطوط جدیدی را تشکیل دهند.

{gallery}ard{/gallery}

Privately owned manufacturing company Sina flour milling machines equipped with the latest in all stages of the production of high quality flour. And work experience :Flora company in 1363 as Sina (SINA flour) was established in 1374 with a capacity to produce 180 tons of flour to 24 hours. - It also has a production capacity of 350 tons per day and storage capacity to 100,000 tonnes of wheat has increased since then. The company has been operating for three generations in wheat flour milling industry and business as usual activities. The first generation of diesel mill stone has been used in southern Iran. The second generation South flour in Ahwaz which was established in 1347. Since the company's goal to update its facilities and factories.